*Summer collection up to 70% off*
עד 80% הנחה על דגמי OUTLET
משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש”ח

עד 80% הנחה על דגמי OUTLET
משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש”ח

Winter Collection 2023 - up to 30% off

Shavuot Sale - up to 30% OFF

*Summer collection up to 70% off*
עד 80% הנחה על דגמי OUTLET
משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש”ח

עד 80% הנחה על דגמי OUTLET
משלוח חינם בקנייה מעל 500 ש”ח

Winter Collection 2023 - up to 30% off

Shavuot Sale - up to 30% OFF

Edit
  1. תוכן האתר

אתר www.maryshoes.co.il – חברת מרי נעליים (2002) בע”מ (להלן – “החברה” ח.פ.513179846)  הוא אתר אינטרנט המציע לגולשי האינטרנט פרטי אופנה לקנייה לקנייה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.

1.2 תנאי השימוש בתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

1.3 השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.

לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר “מרי נעליים”.

1.4 באתר מוצעים למכירה נעליים, תיקים ואביזרי אופנה מיובאים מחו”ל למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות במלאי. החברה תפעל לתיקון שגיאות אלו מיד עם שיתגלו. יחד עם זאת ככל שמדובר בטעות בתום לב והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.

1.5 במקרה כאמור של אי-התאמה, מכל מין וסוג, בין תיאור המוצר ופרטיו לבין המוצר שיסופק בפועל, תהיה נתונה למשתמש הזכות לבטל את העסקה, כמפורט להלן בתקנון זה,  במקרים אלו יתאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ללא עלות.

1.6 אין להעתיק, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר שמופיעים באתר  www.maryshoes.co.il (להלן- “האתר”)  אלא בהסכמת החברה.

.2 אופן הקניה

1.2 האפשרויות הקיימות לרכישת המוצרים הן או דרך האתר או טלפונית דרך מוקד שירות הזמנות, באמצעות תשלום בכרטיסי אשראי או תשלום בפייפאל. קניה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.

2.2 הזמנתו של המשתמש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

א.) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש

(ב.) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי אך אם בשל נסיבות חריגות לא ניתן יהיה לספק מוצרים תימסר על כך הודעה לצרכן תוך  2ימי עסקים .

(ג) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון דרך מוקד שירות הזמנות).

2.3 ההזמנה תיחשב כמאושרת: במקרה של הזמנה במרכז ההזמנות הטלפונית – באמצעות קבלת חשבונית מס קבלה לתיבת המייל של הלקוח ובכפוף לאישורה של חברה האשראי לעסקה. בהזמנה באמצעות האתר – עם קבלת אישור על הזמנה, בצירוף חשבונית מס קבלה, לדואר האלקטרוני של המשתמש, ובכפוף לאישורה של חברת האשראי לעסקה. מועד קבלת ההזמנה ייחשב כמועד שנרשם במחשבי החברה בו ניתן אישורה של חברת האשראי לביצוע העסקה.

2.4 ימי אספקה יספרו ממועד אישור העסקה ע”י החברה , וקבלת חשבונית מס קבלה בגין תשלום מלא עבור הטובין, בכפוף לאישור חברת האשראי.

2.5 עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר “מרי נעליים” מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, צבע, מחיר וכיו”ב.

2.6 דרך האתר, יש לבחור את המוצר מתוך חנות, להוסיפו לעגלה ולאחר מכן לעבור לקופה ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש הקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.

3.תשלום

3.1 עם קבלת הזמנת המוצר, חברתנו תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שנמסר מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה והמוצר קיים במלאי, תאושר הזמנת המוצר.

3.2 חיוב האשראי של הלקוח יתבצע דרך כרטיס האשראי רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי.

3.3 במידה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין הזמנת המוצר/ים, חברתנו תשלח ללקוח הודעה במייל על כך והזמנת המוצר לא תבוצע.

  1. אספקת המוצרים

4.1 חברתנו תספק ללקוח מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמופרט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.

4.2 מועדי הספקת המוצר יהיו עד 7 ימי עסקים (ימים א’-ה’, לא כולל שישי, שבת וערבי וימי חג).

4.3 החברה לא תישא בכל אחריות בגין איחור במועד אספקה הנובעים מ”כשל באספקה” של חברת משלוחים או חברת הדואר, או מאירועים שאינם בשליטתה, מחויבות החברה היא להוצאת המוצר למשלוח בזמני האספקה המפורסמים. החברה תעשה כל אשר ביכולתה למנוע מצב של “כשל באספקה”.

4.4 מסירת פרטי אספקה שגויים על ידי  הלקוח- במקרה של “כשל אספקה” כתוצאה מפרטים שגויים שנמסרו בהזמנת המוצר, הלקוח יישא בעלות דמי המשלוח הנוספים או בכל הוצאה אחרת אשר תגרם מרשלנותו.

4.5 את דמי המשלוח ניתן לשלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.  במידה ומתבצעת מכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.(בקנייה מעל 1000 שקלים המשלוח חינם) דמי משלוח בקנייה מתחת ל-1000 שקלים הינם 40 שקלים למשלוח.

4.6 למען הסר ספק, ימי האספקה וחישובם מתחיל ממועד אישור ההזמנה וקבלת תשלום מלא עבור הטובין באישור חברת האשראי, ושליחת מייל ללקוח הכולל חשבונית מס קבלה.

5.כשרות לעשות שימוש באתר

5.1 הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

5.2 הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

5.3 הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

5.4 הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת למשלוחים בישראל.

  1. TRANZILA פרטיות – אבטחה באתר/סודיות מידע

6.1 אתר www.maryshoes.co.il (להלן- “האתר”) נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה אלא אם כן נגרם עקב רשלנות של החברה.

6.2 הצהרת פרטיות : המחויבות שלנו להגנת הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהו באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים, בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט: שם,ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, לשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכו’.

6.3 חברתנו לא תעשה כל שימוש במידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר, שירות או מידע אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה, למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו.

6.4 המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה כגון לחברת האשראי.

6.5 החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עמו קשר ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על-ידי החברה או על-ידי אחרים עימם תתקשר החברה- רק אם במעמד ההרשמה החבר הסכים במפורש לכך. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על-ידה לשם שימוש לצרכיה. החברה גם תהיה רשאית להשתמש במידע כאמור כחלק מנתונים המועברים לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או פרטי זהותו.

7.ביטול הזמנת מוצר על ידי לקוח

7.1 הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

7.2 ביטול הזמנת המוצר אפשרי מיום הזמנת המוצר ועד לקבלת המוצר תוך 48 שעות לאחר קבלתו או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה , לפי המאוחר מבין השניים.

7.3 הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר.

7.4

א. בעת ביטול עסקה עקב כל סיבה של הלקוח שלא קשורה בחברה או במוצר, ישלם הלקוח את דמי המשלוח ואת עמלת כרטיס האשראי. כספו של הצרכן יושב לו תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול, והגעת המוצר חזרה לחברה.

ב.  במידה והמוצר לא סופק מסיבה כלשהי לא יחוייב הלקוח כלל בהוצאות. ואם שילם יוחזר לו כספו תוך 7 ימי עסקים.

ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם יזוכה הלקוח במלאו כספו רק לאחר קבלת המוצר במשרדי החברה ובדיקת הפגם.

  1. שירות לקוחות נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדף צור קשר או בטלפון 03-5272276. 054-6443380

שעות הפעילות ימים א’-ה’ 20:00- 10:00

גלילה למעלה
דילוג לתוכן